Kancelaria df Paweł Wiercioch - Zapraszamy do kontaktu KANCELARIA
UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWA DF SP. Z O.O.

Kontakt

Kancelaria
Ubezpieczeniowo-Kredytowa DF Sp. z o. o.

 

ul. Koscielna 1/4

96-100 Skierniewice


tel. +48 537 701 701
tel. +48 537 704 704

tel. +48 881 487 547

 

Kancelaria Ubezpieczeniowo – Kredytowa DF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kościelnej 1/4 w Skierniewicach, 96-100 Skierniewicach, informuje, iż jest administratorem w zakresie kierowanego do niej zgłoszenia. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Kancelarii Ubezpieczeniowo – Kredytowej DF sp. z o.o. wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię Ubezpieczeniowo – Kredytową DF sp. z o.o. oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Regulamin plików cookies